Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

Külső gyakorlat Tanúságtevés
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

 

 

A közösségi szolgálatról

 

A Szent Benedek Szeretetszolgálat olyan értékeket közvetít a diákjainknak, amiket keresztény szempontból elsőrendűnek tartunk: megtanulni segíteni más embereken, felfedezni az értékeket a rászorulókban. Mindezt csak tapasztalat útján lehet megszerezni, és erre a közösségi szolgálat olyan lehetőséget biztosít, ami fejlődésükhöz, emberi kiteljesedésükhöz elengedhetetlen.

Mivel 2016-tól az érettségi bizonyítvány megszerzésének feltétele 50 órányi közösségi szolgálat elvégzése (20/2012 (VII.31) EMMI rendelet 45.fejezet 133.§), ennek érdekében társintézményeinkkel együttműködve olyan programot szervezünk, melyben a 10. évfolyamos

diákjaink mintegy 35-40 órát teljesíthetnek, személyes tapasztalatokat szerezve a szociális segítségnyújtás terén. A további hiányzó órák megszerzésére a nyitó, a félévi értékelő és a záró alkalmakat, valamint alkalmi segítő lehetőségeket tudjuk felajánlani.

 

Kérdések és válaszok a Szent Benedek Szeretetszolgálattal kapcsolatban

 

Miért Szent Benedekről van elnevezve a szeretetszolgálat?

Nursiai Szent Benedek a bencés szerzetesrend alapítójaként a ciszterci rendnek is szentje és mércéje, a keresztény Európának pedig védőszentje. Olyan szentről van szó, akinek jelmondata az „Ora et labora!”, amely kettősség magában foglalja azt a tevékenységet, amivel mi is szeretnénk megszólítani gyermekeinket.

 

Milyen elfoglaltságot jelent ez tanév közben?

A várható elfoglaltság szeptember elejétől május végéig átlagosan hetente 1-1,5 óra időtartamú lesz. Ezeken kívül három olyan megbeszélés lesz az iskolában, melyen az egész évfolyam részt vesz (lásd fentebb).

 

Hogyan kapják a diákok a feladatot?

Az első nyitó alkalom után 3 olyan intézményt (feladatot), választanak a bemutatott lehetőségek közül, melynek időpontjai, helyszíne és a feladat jellege megfelelőnek tűnik számukra. Ezekből a szervezőkkel egyeztetve egyet fognak megkapni.

 

Hol fogják ezeket a feladatokat végezni, és ki segíti őket?

A feladatok nagy részét szociális intézményekben végezhetik (szeretetotthon, kórház, óvoda, hátrányos helyzetűek iskolája stb.), melyeket előzetesen személyesen kerestünk fel. Minden feladat esetén van egy mentortanár, aki első alkalommal a gyerekeket a helyszínre elkíséri, és akihez később is fordulhatnak problémáikkal. Ezen kívül van egy kapcsolattartó személy az adott intézmény részéről, aki a helyszínen vagy telefonon bármikor a segítségükre tud lenni.

Minden feladatot párosával láthatnak el a gyerekek, így egymást is segíthetik, nehézség esetén helyettesíthetik.

 

Hogyan kell az elvégzett szolgálatot dokumentálni?

A közösségi szolgálatról egy kis naplófüzetet kell precízen vezetni, illetve ahol más intézménybe járnak a diákok, ott a portán (helyszíni összekötőnél) lévő füzetbe is be kell jegyezni az érkezés és távozás időpontját. A tanév végén a naplók alapján az iskolától igazolást kapnak a teljesített órákról, ami a bizonyítvány megjegyzés rovatába kerül.

 

Lehet-e a megadott lehetőségeken kívül máshol végezni a közösségi szolgálatot?

Igen, amennyiben a tevékenység a törvényi előírásnak megfelel, illeszkedik az iskolai szeretetszolgálat elveihez (rendszeresség, személyesség, rászorultság), és azt az osztályfőnökkel, a közösségi szolgálat vezetőjével előre egyeztették. Egy-egy alkalommal minimum 1 óra (60perc), illetve maximum 3 óra számítható be.

 

Beleszámít-e a szolgálatba a helyszínre való utazás ideje, és kell-e igazolni a hiányzást?

Nem számít bele, csak a ténylegesen ott töltött idő. Igazolni nem kell, de bármilyen okból is történik a távolmaradás, az érintett személyt (intézményt) előre telefonon értesíteni kell, hiszen számítanak a megjelenésre! Az elmaradt alkalmat pedig pótolni kell.

 

Lehet-e időközben tevékenységet váltani?

Indokolt esetben igen, a féléves értékelés alkalmával, a mentortanárral való egyeztetés után, ha tudunk jobb feladatot találni.

 

Szülőként hogyan segíthetem gyermekem munkáját?

Örömmel vesszük, ha tud olyan helyről, ahol hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoznak, és személyes ismeretsége révén segít nekünk felvenni velük a kapcsolatot, hogy bővíthessük társintézményeink és a választható feladatok lehetőségét! Kérjük, hétről hétre kövesse nyomon gyermeke szeretetszolgálatát, beszélgessen vele új élményeiről, néha fájdalmas tapasztalatairól, erősítse vállalt feladatának lelkiismeretes elvégzésében.