Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

Fiatalok EUrópában

Tanulmányi Verseny 2014/2015

VERSENYFELHÍVÁS

A Sopianae Ifjúsági Egyesület és a nemzetközi Europe Direct hálózat Baranya Megyei Euró- pai Információs Pontja immár negyedik alkalommal tanulmányi versenyt hirdet Fiatalok EUrópában elnevezéssel a Magyarországon Baranya-, Tolna- és Somogy megyei, továbbá horvátországi 7–12. osztályos általános- és középiskolások számára.

A verseny elsődleges célja megismertetni a Magyarország Dél-dunántúli régiójának, valamint Horvátor- szág magyarul beszélő fiataljaival az Európai Unió történetét, működését, az „öreg kontinens” történel- mében betöltött szerepét. Megmutatni a jövő nemzedékének az Európai Unió számukra nyújtott lehető- ségeket miként tudják a legjobban kihasználni. A tanulmányi verseny folytatása a 2008–2009-ben, 2010–2011-ben valamint a 2012–2013-ban megrendezett azonos nevű tanulmányi versenyeknek, me- lyeken több száz fiatal mérette meg tudását. A téma aktualitását hazánk uniós 10 éves uniós tagsága és a vasfüggöny lebontásának 25. évfordulója adja.

A versenyre két kategóriában lehet nevezni:

I. kategória:

7. 8. 9. osztály

II. kategória:

10. 11. 12. osztály

A versenyen 3 fős csapatok indulhatnak. A csapattagoknak nem kell egy évfolyamra járniuk, csak egy kategóriába kell tartozniuk. A csapatok munkáját egy felkészítő tanár koordinálhatja. Azon csapatok ese- tén ahol nincs felkészítő tanár a kapcsolattartó feladatát egy csapattag is elláthatja.

A megmérettetés 4+1 fordulóból áll. Az első 4 forduló során a csapatoknak egy-egy 30 kérdésből álló tesztsort kell kitölteniük, amit a verseny honlapján, a www.fiatalokeuropaban.eu-on tehetnek meg. A kérdések megoldásához a Sopianae Ifjúsági Egyesület és a Europe Direct Baranya Megyei Európai In- formációs Pont facebook oldalán a szervezők folyamatosan frissülő információkat helyeznek el. Szemé- lyes segítséget a Europe Direct könyvtárában és ügyfélszolgálati irodájában lehet igénybe venni.

A 2014 februárjában megrendezésre kerülő döntőbe korcsoportonként a legjobb öt csapatot hívjuk meg. A kategóriánként legjobb három-három csapat értékes ajándékokban részesül. A verseny abszolút győz- tesének fődíja kirándulás Ausztriába. A szervezők fenntartják a jogot a fődíj megváltoztatására.

A vetélkedő online fordulójának témakörei:

Magyarország 10 éve az Európai Unióban

Az Európai Unió bővítési folyamata a hat alapító tagtól a 28 tagállamig

A vasfüggöny lebontásának 25 éves évfordulója

Az Európai Unió Tanácsának görög és olasz elnöksége 2014-ben

Online nevezés:

www.fiatalokeuropaban.eu

Nevezés kezdete:

2014. szeptember 1.

Nevezési határidő: 2014. szeptember 28.

További információ: info@sopianae.com

Szakmai partnereink:

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

A verseny fővédnöke:

NAGY Csaba, alpolgármester, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopianae Ifjúsági Egyesület

Baranya Megyei

Székhely: 7632 Pécs, Maléter Pál út 8.

Európai Információs Pont

Telefon: +06 30 3738 441

www.facebook.com/bmeip

E-mail: info@sopianae.com

www.bmeip.hu

Honlap: www.sopianae.com