Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

Tankönyvellátás 2017/2018

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Ezen az oldalon a tankönyvellátással kapcsolatos információkat találnak. Igyekszünk minden információt elhelyezni az oldalon, ami a tankönyvellátással kapcsolatos. Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy valami kimarad, ami fontos lehet, ezért kérjük, ha valamilyen észrevételük van, értesítsenek a terlo@freemail.hu e-mail címen. Segítségüket előre is köszönjük.

Borbély-Bartis János

Pintér László

Tankönyvfelelősök

FONTOS TUDNIVALÓK A TANKÖNYVELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN

A 2017/18-es tanévben a fizetősök a tankönyvek átvételekor kapják meg a csekket, melynek befizetési határideje 2017. szeptember 15!

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaknak az alábbi tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét:

A tankönyvekkel tételesen el kell számolni a 8. a 10. illetve a 12. évfolyam végén. A diákok az érettségihez szükséges tankönyveket a vizsgákig maguknál tarthatják, de az utolsó tanévben nyilatkozniuk kell, hogy június 25-ig az iskola Könyvtárában leadják. A hiányzó tankönyvekért a könyvtár, Szervezeti és Működési Szabályzatának tankönyvekre vonatkozó mellékletében meghatározott arányos kártérítést kell fizetniük.

 

HATÁRIDŐK:

1.A végzősöknek az aktuális tanév március 2-6. között kell a használaton kívüli tankönyveket és a nyilatkozatot a könyvtárban Antal Emília tanárnőnek leadni.

2.Az érintett évfolyamok június 15-ig, a végzősök június 25-ig hozhatják vissza a tankönyveket.

 

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

- A tartósan beteg,

Igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás

- A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

Igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás

- A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

Igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás

- A három- vagy többgyermekes családban élő,

Igazolhatja: családi pótlék összegét tartalmazó bérjegyzék, számlakivonat vagy postai utalvány

- A nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

Igazolhatja: családi pótlék összegét tartalmazó bérjegyzék, számlakivonat vagy postai utalvány

- A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló

Igazolhatja: gyermekvédelmi kedvezmény határozata. Június 30-ig a gyermekvédelmi kedvezményt újra meg kell igényelni.

A TANKÖNYVOSZTÁSHOZ KÉRJÜK A FENT LEÍRT DOKUMENTUMOKAT FELTÉTLENÜL HOZZÁK MAGUKKAL!

 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak részben új, könyvtári állományba vett tankönyveket, részben használt, könyvtári könyveket kapnak. Kötelesek a tankönyvekre vigyázni, és azt a könyvtárba olyan állapotban visszaadni, hogy azt más diákok is még használni tudják. Tartózkodjanak a könyvbe beleírástól, firkálástól aláhúzástól stb. A könyvet az aktuális tanulmányok befejezésekor kell visszaadni. Pl. egy négy évig tanult tantárgy esetén az utolsó év végén. Ha érettségizni kíván az adott tárgyból, bár azt már nem tanulja, akkor az érettségi után kell a könyvet visszaadni. A munkafüzeteket nem kell visszaadniuk, azokat selejtezzük.

Minden évben összeállítjuk az osztályok tankönyvlistáit, amit eljuttatunk mindenkihez, és kitöltve visszakérjük. Mivel a tankönyvek rendelését ezek alapján végezzük kérjük tiszteljenek meg azzal, hogy átgondolva pontosan kitöltve juttatják vissza hozzánk, így a könyvek kiosztása gyorsabb, és pontosabb lehet. A kitöltéssel kapcsolatban a következőket kérjük:

- Kérjük olvashatóan felírni a nevet.

- A tankönyvellátási rendszerben a tankönyvek legfontosabb azonosítója a raktári szám! A könyvek azonosítása során kérjük ennek egyezését tekintsék elsődlegesnek, ne a könyv címét. Előfordulhat, hogy több könyvnek ugyanaz a címe, a raktári szám viszont nem lehet egyforma. Az újabb, vagy átdolgozott kiadások esetében a raktári számot is változtatják. Ilyen esetben gyakran eltérnek pl. az oldalszámok, a tartalmak, így az órai munkában és a tanulásban ez problémát okozhat.

- Azt a könyvet, amit nem kérnek, (mert máshonnan, pl. családon, ismeretségi körön belülről meg tudják szerezni) egy folyamatos egyenes vonallal a sor elejétől a végéig kérjük kihúzni. Ez egy tankönyvlista kitöltésénél nem jelent sok plusz munkát, viszont nekünk, a közel kilencszáz lap összesítése során óriási segítség, és így a tévedés lehetősége is kevesebb. Segítségüket előre is köszönjük!