Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

A Pedagógiai Program testnevelésre vonatkozó pontjai

 

II.11. A testi nevelés, sport

    A 2012/2013-as tanévben a kilencedik évfolyamon felmenő rendszerben bevezetjük a mindennapos testnevelést az Nkt. 27. § (11) bekezdése alapján. A heti öt órából három órarend szerinti, kettő pedig délutáni sportfoglalkozás.

    A kereszténység nagyra értékeli az emberi testet. „Az Ige testté lett” az örök isteni terv szerint. Testünk Jézus Krisztusban megszentelődött, és a Szentlélek templomává vált. A feltámadásban testünk végleges megdicsőülését várjuk. - A keresztény nevelés az egész embert szolgálja, „egész”ségre irányul. EGÉSZ életet csak úgy élhetünk, ha testünket a szellemi és erkölcsi értékek szolgálatába állítjuk. Minden testhez kötött értéknek örök jövője van. Miközben a testünket értékeljük, vigyázzunk arra, hogy a test kultusza ne váljék soha öncélúvá.

    Az ókortól kezdve irányadó az európai kultúrában az ép testben ép lélek elve. Ezt a XX. század nyelvén így fogalmazza meg a Testnevelési Főiskola 1930-as évekből való zászlajának felirata: „szellemmel, erkölccsel, erővel”.

    Az iskolai testnevelés elsődleges célja tehát a fegyelmezett, a belső önneveléssel és erőfeszítéssel alakított életvezetés, a hathatós küzdelem az ifjúkori tespedés, ernyedtség, a szétszórtság, az elkényelmesedés ellen. A szellem és az erkölcs uralkodik a keresztény-katolikus iskola testnevelésében és sportéletében is. Miközben ugyanis kielégíti és fejleszti az ifjúság mozgásigényét, küzd a tunya, lődörgő, sok tekintetben céltalan életforma ellen (mint pl. a tv-mánia, számítógépfüggés, a discozás, a drog különféle fajtáinak használata stb.).

    A katolikus iskola testnevelő tevékenységének színterei a tornaterem, a tornaudvar, a természetjárás területei (gyalogos, kerékpáros, vízitúrák), a különféle sportegyesületek, valamint az osztályfőnöki óra, a biológiaóra. Az utóbbiakon kerül sor az egészségre nevelés elméleti szakaszára: beszélnünk kell az egészséges táplálkozásról, az öltözködésről, a dohányzás, az alkohol ártalmairól, a betegségek megelőzéséről, a balesetvédelemről, a tűzvédelemről, a testápolás és tisztálkodás szükséges és egészséges módjáról.

    A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diáksportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a Diákolimpiába a KIDS-versenyekbe, a különféle iskolai kupaküzdelmekbe.

  Iskolánk számára fontosabb sportágak az amatőrizmus jegyében: elsősorban a csapatsportágak: kosárlabda, labdarúgás, röplabda, atlétika, úszás, vívás, síelés, turisztika, természetjárás és a kerékpározás.

 

III.10 A tanulók fizikai állapotának mérési módszerei.

Cél: az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése, hogy életre szóló motivációs tényezőként hasson, és az oktatási intézményből kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres testedzés, a mozgás, a sport.

Az aerob állóképesség mérése:

20 méteres állóképességi ingafutás teszt

Vázizomzat fittségi profil:

- Kézi szorítóerő

- Helyből távolugrás

- Ütemezett fekvőtámasz

- Ütemezett felülés

- Törzsemelés

Hajlékonysági profil:

- Hajlékonysági teszt

Testösszetétel és tápláltsági profil:

- BMI (Body Mass Index, Testtömegindex)

- Testzsírszázalék