Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

Iskolánk sporttal kapcsolatos díjai

DR. DEÁKY HONÓR-DÍJ

    Dr. Szabó Emil, 1943-ban érettségizett diákunk alapította a díjat 2004. december 20-án, szeretett osztályfőnöke, dr. Deáky Honór emlékére és tiszteletére. A díj a sporttevékenységben kiváló eredményességgel bíró jó tanuló diákok jutalmazását, elismerését szolgálja.A díj odaítélésének feltételei: A díjat megkaphatják azok a 10-11-12. évfolyamos diákok, kiknek tanulmányi eredményük legalább jó rendű, magatartásuk példás, és valamely sportágban eredményesen szerepelnek. A díj odaítéléséről az osztályfőnök és a testnevelő tanárok javaslatára az iskola vezetősége dönt a ciszterci atyákkal egyetértésben. A díj alaptőkéje 106.000 Ft volt, melyet az Incipit Vita Nova Alapítvány 2005 júniusában 150.000 Ft-ra emelt. Az alaptőke mindenkori kamata a díj összege. A díj indokolt esetben megosztható legfeljebb két tanuló között.

    

CZÉH LÁSZLÓ-DÍJ

    A Nagy Lajos Gimnázium 1950-ben érettségizett A és B osztályainak 23 diákja 2005. május 21-én alapította. A díjat az alapítók egykori szeretett testnevelő tanáruk emlékére és tiszteletére hozták létre 142.000 Ft és 100 USD alaptőkével. Az alaptőke összege bármikor növelhető. Az évente kiosztandó díj összege az alaptőke kamataiból áll. A díjat az iskola testnevelő tanári munkaközössége ítéli oda. A díj alaptőkéjének kezelője az Incipit Vita Nova Alapítvány. A díjat alapító tagok nevében Egyed Mihály, Cser László és Molnár Emil a díj alapításának aláírói.

    

ARATÓ ORBÁN-DÍJ

    A Ciszterci Rendház dr. Arató Miklós Orbán O.Cist. házfőnök emlékére díjat alapított. A díj célja Orbán atya emlékének ápolásán túl az, hogy jutalomban részesítsük azt az érettségiző diákot,

►aki négy, illetve hat éven át a tanulmányi munkában kiemelkedően teljesít,

►aki a tanulmányi munkán kívül értékes alkotó tevékenységet végez (tudomány, művészetek, sport),

►aki tanúságtevő keresztény életet él,

►és aki országos versenyeken öregbíti iskolánk hírnevét.

    A díj egy értékes toll, melyen fel kell tüntetni az „Arató Orbán-díj+évszám” megnevezést. A díjat ugyanazon évben három személynél többen nem kaphatják meg. A díj odaítéléséről a Ciszterci Rendház tagjai döntenek az osztályfőnökökkel való konzultálás után. A díjat a mindenkori házfőnök adja át. A díjat 2004 májusában Huszár Lőrinc O.Cist. és Dékány Sixtus O.Cist. kezdeményezte.

    

NAGY LAJOS EMLÉKÉREM

    A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma vezetősége 1999 májusában úgy döntött, hogy új díjat alapít az iskola tanulói, tanárai és öregdiákjai részére. A díj neve: NAGY LAJOS EMLÉKÉREM. Az emlékérem Szigethy Gyula, 1999-ben érettségizett tanulónk alkotása. A díj létrehozásakor az iskolavezetés célja az volt, hogy méltó emléket állítson iskolánk névadójának, ugyanakkor megfelelő elismerést nyújtson erkölcsi és anyagi téren a díjazottaknak, az emlékérem művészi kivitelével is emelve a díj értékét. A díjban részesülhet:

►az a tanár, aki magas szakmai tudásával, emberi magatartásával példaként állhat tanártársai és a diákok előtt,

►az a diák, aki négy-hat éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel és kitűnő érettségivel fejezi be tanulmányait, vagy kiemelkedő versenyeredményt ért el, és ez párosul a kitűnőhöz közeli tanulmányi eredményekkel,

►az az öregdiák, aki iskolánk nevelési elveit és célkitűzéseit elfogadva segíti volt iskoláját az erkölcsi értékek ápolásában és továbbadásában.

    A díj odaítéléséről minden évben az érettségiket követően dönt az iskolavezetés a Ciszterci Diákszövetség véleményének kikérésével. A díj átadására a tanévzáró Te Deumon kerül sor.

    

EGYED MIHÁLY ÖSZTÖNDÍJ

    Az ösztöndíjat a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, a PVSK Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány , és a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség alapította 2011-ben. Az ösztöndíj célja, hogy méltó emléket állítsanak a Pécs-baranyai testnevelés és kosárlabda sport elhunyt jeles alakjának, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma nagyrabecsült és szeretett tanárának, a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség korábbi elnökének valamint a PVSK Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány Kuratóriumi Elnökének, néhai Egyed Mihálynak. Az ösztöndíjjal támogatni kívánják a kiváló tanulmányi- és sport eredményeket elért – és magaviseletük tekintetében is élenjáró – pécsi ciszterci diák tanulókat.